демонстрира


демонстрира
(лат. demonstrare) 1. учествува во протестна процесија, јавно го покажува своето незадоволство кон некого или кон нешто
2. покажува, објаснува
3. вој. изведува демонстрација.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • демонстрант — (лат. demonstrans) тој што демонстрира, учесник во демонстрации …   Macedonian dictionary

  • демонстративна заменка — показна заменка 2. што демонстрира, што изразува остро, јавно негодување, протестен 3. очигледен, очевиден, проследен со докази 4. невоздржан, ревносен, отворен …   Macedonian dictionary

  • манекен — (фр. manequin) 1. човек (машко или женско) што демонстрира јавно модни новитети 2. голема кукла за пробање на облека и за излагање на облека во излози 3. дрвена кукла со подвижни раце и нозе што им служи на уметниците за скицирање на човечки пози …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.