демодулација


демодулација
(лат. de-, modulatio) тех. процес со кој на приемната страна од модулираната зачестеност се издвојува сигнап што ја претставува саканата информација.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • демодулатор — (лат. de , modulatus одмерен) 1. уред во приемник во кој се врши демодулација 2. комп. кај телекомуникациите на податоци: делот од модемот што го претвора аналогниот сигнал во дигитален …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.