деградација


деградација
(лат. degradatio) 1. одземање на чин, враќање во понизок чин (како казна, особено во војската и во свештенството)
2. намалување на нечие поранешно значење, улога, положба и сл.
3. назадување, губење на позитивните особини
4. физ. сведување на степен на помала способност за претворање (на енергијата).

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.