дегенерација


дегенерација
(лат. degeneratio) 1. биол. а) нормален еволутивен процес што доведува до спеченост, до деформација, односно до губење на извесни органи, на цел организам или на цел вид
спрот. регенерација
б) губење на специфичните особини на клетките или на ткивата, намалување на нивните природни способности (како патолошка појава), 2. назадност, изопаченост, пропаст воопшто
процес на пропаѓање, на губење на поранешните позитивни особини.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • амилоидна дегенерација — мед таложење на белковини меѓу клетките на сите органи, а особено на слезината, црниот дроб, бубрезите и цревата, кои поради тоа стануваат неспособни за вршење на своите функции …   Macedonian dictionary

  • аргиризам — (грч агдупоп сребро) мед појава на хронично труење со сребро аргиријаза и дегенерација на белите дробови, бубрезите и црниот дроб …   Macedonian dictionary

  • дегенерик — (лат. degenerare) 1. мед. човек со знаци на дегенерација, умствено или телесно неразвиен, спечен, изрод 2. фиг. изрод, чудак …   Macedonian dictionary

  • полиомиелитис — (грч. polios, myelos рбетен мозок) мед. воспаление и дегенерација на рбетниот мозок детска парализа …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.