девтериум


девтериум
(грч. deuteros втор) хем., физ. тежок водород, изотоп на водородот, хемиски знак D.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • хидрогенска бомба — вид нуклеарна бомба кај која се користи процесот на нуклеарна фузија на тежок водород (девтериум) и супертежок водород (тритиум) се карактеризира со силно механичко, топлотно и радиоактивно дејство водородна или Х бомба …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.