Абидама питака
збирка текстови во кои е изложена филозофијата на раниот будизам, настанале околу 4 век п н е

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”