графичко прикажување


графичко прикажување
сликовито, цртежно прикажување на резултатите добиени од проучување на некои факти, кое, место броеви и низи броеви (табела), ги прикажува добиените резултати со помошта на цртежи и просторни слики
подвидови: дијаграм, картогарм и др.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • електроенцефалограф — (грч. elektron, enkephalos, grapho пишува) апарат за графичко прикажување на резултатот од енцефалографијата …   Macedonian dictionary

  • електроенцефалографија — (грч. elektron, enkephalos, graphia) мед. метод на проучување на некои болести на мозокот: графичко прикажување на осцилациите на електричниот потенцијал што се случуваат непрестајно во кората на мозокот, поради тоа што сите психички надразнувања …   Macedonian dictionary

  • селенографија — (грч. Selene, graphia) проучување, опишување и графичко прикажување на Месечината како небесно тело …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.