графички кориснички интерфејс


графички кориснички интерфејс
(анг. graphical user interface) комп. кориснички интерфејс за оперативен систем или за друга програма
комуникацијата меѓу програмата и корисникот ја воспоставува со обилно користење на графичките перформанси на видеодисплејот на компјутерот (прозорци, икони, радиокопчиња, паѓачки менија, рамки за дијалог, атрактивни екрански фонтови и др.)

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • графички копроцесор — (анг. graphics coprocessor) комп. специјално проектиран процесор за забрзување на обработката на видеоисписи со висока резолуција особено ја забрзува работата на програми што користат графички кориснички интерфејс …   Macedonian dictionary

  • алармна рамка — (анг alert box) комп кај програмите со графички кориснички интерфејс порака во рамка со која корисникот се предупредува за последиците од следната операција …   Macedonian dictionary

  • десктоп — (анг. desktop работен простор) комп. кај програмите со графички кориснички интерфејс: изгледот на екранот каде што се прикажуваат расположливите можности на профамата на десктопот се изведуваат прозорци, рамки за дијалог и икони што ги… …   Macedonian dictionary

  • зумирање — (анг. zoom) комп. кај програмите со графички кориснички интерфејс: зголемување на еден прозорец до рамките на екранот …   Macedonian dictionary

  • икона — (грч. eikon слика) 1. слика на светец или божество во православните цркви 2. лог. знак што означува некој предмет врз основа на својата сличност со него или врз основа на аналогијата 3. комп. кај програмите со графички кориснички интерфејс:… …   Macedonian dictionary

  • клипборд — (анг. clipboard) комп. во апликациите со графички кориснички интерфејс: дел од меморијата каде што се сместуваат деловите (текст или графика) што биле избришани, копирани или преместени за понатамошна употреба во клипбордот може да се смести само …   Macedonian dictionary

  • мени-линија — (анг. menu bar) комп. кај програмите со графички кориснички интерфејст: техника на прикажување на содржината на едно мени во хоризонтална, а поретко во вертикална линија …   Macedonian dictionary

  • микрософт-виндоус — (анг. Microsoft Windows) комп. објектно ориентирана корисничка програма на компанијата Микрософт што претставува надградба на оперативниот систем МС ДОС за комуникација користи графички кориснички интерфејс што овозможува работата да биде многу… …   Macedonian dictionary

  • пасивна икона — (анг. dimmend icon) кај програмите со графички кориснички интерфејс: документ, програма или периферен уред што во дадениот момент не му стои на располагање на корисникот …   Macedonian dictionary

  • паѓачко мени — (анг. drop down menu) кај програмите со графички кориснички интерфејс: мени што се отвора почнувајќи од статусната линија кон дното на прозорецот …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.