графички знак


графички знак
(анг. graphics character) комп. знак создаден од линии, правоаголници или други форми, во комбинација со други знаци
може да образува блокови од графика: цртежи, скици, илустрации и сл.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • итифалик — (грч. ithyphallikos) 1. секој уметнички предмет, скулптура или графички знак сличен на симболот (дигнат машки полов орган) што бил носен на древните литии за слава на Бахус 2. книж. а) првобитно: ода и игра изведувани на свеченостите во чест на… …   Macedonian dictionary

  • код — (фр. code) 1. шифра, клуч 2. меѓународен назив за систем на знаци, симболи за сигнализација и разбирање 3. комп. а) знак или множество знаци што се користат место други информации; 6) програмирање или изразување на еден алгоритам со некој… …   Macedonian dictionary

  • икона — (грч. eikon слика) 1. слика на светец или божество во православните цркви 2. лог. знак што означува некој предмет врз основа на својата сличност со него или врз основа на аналогијата 3. комп. кај програмите со графички кориснички интерфејс:… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.