графички


графички
(грч. grapho пишува) што се однесува на графика

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • графички режим — (анг. graphics mode) комп. екрански режим на работа кај кој исписот на екранот е создаден од ситни точки наречени пиксели графички скенер (анг. graphics scanner) комп. графички периферен уред за трансформирање на графика (слики, цртежи,… …   Macedonian dictionary

  • графички елементи — (анг. graphics primitive) комп. во компјутерската графика: основните графички елементи (точка, линија, круг и др.) …   Macedonian dictionary

  • графички копроцесор — (анг. graphics coprocessor) комп. специјално проектиран процесор за забрзување на обработката на видеоисписи со висока резолуција особено ја забрзува работата на програми што користат графички кориснички интерфејс …   Macedonian dictionary

  • графички знак — (анг. graphics character) комп. знак создаден од линии, правоаголници или други форми, во комбинација со други знаци може да образува блокови од графика: цртежи, скици, илустрации и сл …   Macedonian dictionary

  • графички кориснички интерфејс — (анг. graphical user interface) комп. кориснички интерфејс за оперативен систем или за друга програма комуникацијата меѓу програмата и корисникот ја воспоставува со обилно користење на графичките перформанси на видеодисплејот на компјутерот… …   Macedonian dictionary

  • ЕГА — (анг. EGA, скр. од enhanced graphics adapter подобрен графички адаптер) комп. графички адаптер за бои за ИБМ ПЦ компатибилни компјутери во текстуален режим може да прикаже текст од 80 колони по 25 реда, и 40 колони по 25 реда во 16 бои, 132… …   Macedonian dictionary

  • КГМ — (анг. CGM, скр. од computer graphicks metafile графички метафајл) комп. стандарден формат на фајл за запишување на објективно ориентирани графички форми овој стандард е машински независен и овозможува размена на графика меѓу корисници што работат …   Macedonian dictionary

  • код — (фр. code) 1. шифра, клуч 2. меѓународен назив за систем на знаци, симболи за сигнализација и разбирање 3. комп. а) знак или множество знаци што се користат место други информации; 6) програмирање или изразување на еден алгоритам со некој… …   Macedonian dictionary

  • скенер — (анг. scanner) 1. мед. апарат за прецизни и слоевити снимања на ткива и органи на човек или животно (се снимаат танки слоеви), за да се утврди евентуално заболување скенерот, со извесни адаптации, се користи во конзерваториските работи на стари… …   Macedonian dictionary

  • формат — (лат. forma) 1. форма и големина на книга или на некој друг предмет 2. комп. изглед, структура, форма и начин на организација на податоците меморирани, печатени или покажани на дисплеј формат на графички фајл (анг. graphics file format) во… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.