Абасиди
мн династија на арапски халифи (750-1517) со седиште во Багдад најголемата моќ ja имале во времето на легендарниот Харун ал Рашид (8 -9 век)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”