виртуелна брзина


виртуелна брзина
физ. принцип или начело на виртуелни брзини или виртуелни поместувања: ако некоја врска на материјалните точки на кои напаѓаат силите е во рамнотежа, тогаш збирот на виртуелните, односно на можните дејства на тие сили е еднаков на нула за сите мали поместувања на нападните точки, што при дадената врска се виртуелни, односно можни
4. комп. во компјутерската терминологија придавката виртуелен стои пред именки што именуваат компјутерски компоненти (како диск или меморија) со сите карактеристики и функции на постојниот диск или меморија, но кои физички не постојат

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.