вирилизам


вирилизам
(лат. virilis) 1. ненормална појава на машки физички црти кај жена (брада, мустаќи, длабок глас)
2. хермафродитизам при кој лицето е од женски пол, а има машки надворешни полови органи.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вирагинитет — (лат. viraginitas) физиол, нарушување во половиот развиток кај жените што се состои не само во нецелосна развиеност на внатрешните полови органи, со слаба или наполно изостаната менструација, туку и во тоа што таквата жена личи на маж и по… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.