АНЗУС-пакт
(од почетните букви на имињата на Австралија, Нов Зеланд и УСАСАД) пакт меѓу Австралија Нов Зеланд и САД склучен во 1952 година, се вика и Пацифички пакт

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”