Зуави
(тур. zuaf) мн. 1. племето Кабила во Алжир
2. зуави а) француска колонијална пешадија во Алжир (создадена во 1830 година); 6) телесна стража на папата.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”