Зигфридова линија
германски утврден фронт (долг 600 км) спрема Франција, Белгија и Холандија, граден од 1938 до 1945 год.
по Втората светска војна разурнат.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”