Зебаот
(хебр. zebaoth) мн. небесни чети. т. е. сите небесни тела, ѕвездите, светот
оттаму: Бог Зебаот (според старословенскиот и грчкиот изговор: Саваот).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”