Есмархова подвеска
(по германскиот хирург Ј. Ф. Есмарх, 1823-1908) мед. кусо гумено црево или платнена лента за привремено запирање на крвавење.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”