Епштајн-Баров вирус
мед. вирус сличен на херпесниот вирус, предизвикувач на мононуклеозата и на разни видови рак.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”