Евстахиева туба
(лат. tuba Eustachiana) ушна цевка што го поврзува средното уво со грлото (по името на италијанскиот анатом Евстахиј Бартоломео од 16 век).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”