Евроазијци
мелези во Индија од татко Англичанец и мајка Индијка или обратно.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”