балтички јазици


балтички јазици
јазици што спаѓаат во групата индоевропски јазици, денес се живи литванскиот и летонскиот (латвискиот), односно источнобалтичките, а старорускиот (западнобалтички) изумрел, од сите јазични групи тие јазици се најблиски до словенските, иако се архаични по морфологијата и фонетиката, естонскиот јазик спаѓа во групата угрофински јазици и е сроден со финскиот и со унгарскиот

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.