Евдемонија
(грч. Eudaimonia) 1. мит. во старогрчката митологија: божица на среќата и блаженството
2. евдемонија среќа, блаженство.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”