Еванс-гамбит
(Евансов гамбит) во шахот, започнување на игра со жртвување на пион за да се овозможи што побрз и полесен напад (го вовел англискиот морнарички капетан Еванс во 1829 год.).

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”