Доплерова ултрасонографија
(по австрискиот физичар Х. Доплер, 1803-1853) мед. техника со чија помош се регистрира одбиениот ултразвук и се мери протокот на крв низ вените и артериите.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”