афинирање


афинирање
(фр) 1. чистење, особено чистење на суров шеќер од примесите пред рафинирањето, 2. одвојување на златото од среброто со помош на сулфурна киселина, 3. танчење, истанчување, острење, 4. бистрење

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.