аудиокасета


аудиокасета
(лат. audire, фр. casette кутија) пластична кутија со магнетофонска лента на која може да се снима или е веќе снимен звучен материјал.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • промовира — (лат. promovere) 1. унапреди/ унапредува, именува на повисока положба 2. на универзитетите: а) даде/дава некому титула доктор на науки; 6) прими/ прима титула доктор 3. свечено одбележи/одбележува излегување на нова книга, музички запис… …   Macedonian dictionary

  • промоција — (лат. promotio) 1. свечено доделување на академски степен 2. унапредување, минување од пониска во повисока состојба именување на повисока положба 3. екон. збир на сите активности на некој производител со кои го запознава и обезбедува пазарот за… …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.