Дивина комедија
(итал. Divina comedia) Божествена комедија (наслов на делото на Данте Алигиери што се состои од три дела: Пеколот, Чистилиштето и Рајот.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”