Девтерономион
(грч. deuteros, nomos закон) петтата Мојсеева книга (како повторување на законите содржани во 2-4 книга)
во нашиот превод: Повторени закони.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”