асигнат


асигнат
(лат assignatus) 1. лице повикано да плати чек, 2. лице на кое се пренесува обврска кај асигнацијата, 3. банкнота печатена во времето на Француската револуција заради ликвидирање на државните долгови 4. доставка на некоја парична сума, 5. документ, налог со кој се врши расход на кредитите отворени за некое службено лице или за некоја установа

Macedonian dictionary. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.