асемблерски јазик


асемблерски јазик
(анг assemble language) комп програмски јазик од ниско ниво во кој секој оператор одговара на една инструкција што може да ja изврши процесорот, секој процесор има сопствена верзија на асемблерски јазик

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • програмирање — (анг. programming) 1. составување на програма за работа или за дејствување 2. комп. процес на изразување на некој проблем со јазик што компјутерот го прифаќа и планирање на текот на операциите што треба да ги изврши компјутерот за да го реши… …   Macedonian dictionary

  • асемблирање — (анг assembly) комп процес на конверзија на изворен код од асемблерски во машински јазик …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.