Јустиција
(лат. lustitia) 1. мит. во староримската митологија: божица на правдата, претставувана како девојка со врзани очи, со меч и вага (кај старите Грци: Темида)
2. Јустиција а) правда, праведност
правосудство; 6) суд, судница, сите судски установи.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”