Гајгеров бројач
(по името на физичарот Ханс Гајгер, 1882-1945) физ. еден од основните прибори во нуклеарната физика
ги регистрира и брои наелектризираните честици и гама-зраци
Гајгер-Милеров бројач.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”