Галупов институт
(анг. American Institute of Public Opinion AIPO) Американски институт за јавно мислење, основан во 1935 г. од американскиот новинар и статистичар Џорџ Хорас Галуп
истражувањата ги спроведува со анкетирање.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”