апантропија
(грч apanthropia) 1. нечовечност, суровост, 2. зазирање, страв од луѓето, 3. одвратност меѓу луѓето, антропофобија

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”