Византија
(грч. Byzantion) Источно Римско Царство што настанало со поделбата на Римското Царство во 359 година и траело да паѓањето на Цариград под власт на Турците во 1453 година
пр. византиски.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • епархија — (грч. eparchia) 1. покраина во Источното Римско Царство и во Византија 2. црковноадминистративна област со која управува епископ …   Macedonian dictionary

  • пронија — (грч. pronoia) во времето на Византија: земја дадена како награда за специјални заслуги на војници или духовници за да се издржуваат од неа (не била наследна) …   Macedonian dictionary

  • византологија — (грч. Bysantion, logia наука) наука што го проучува целокупниот живот (духовната и материјалната култура) во Византија …   Macedonian dictionary

  • Острогорский, Георгий Александрович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Острогорский. Георгий Александрович Острогорский (19 (6) января 1902, Санкт Петербург  24 октября 1976, Белград)  югославский ученый российского происхождения, один из самых… …   Википедия

  • Ниш — Город Ниш …   Википедия

  • Padot na Vizantija — Infobox musical artist Name = Падот на Византија (The fall of Byzantium) Origin = Skopje, Republic of Macedonia Genre = Post punk, darkwave, Byzantine Music, gothic rock Current members = Goran Trajkoski vocals Zoran Dabic guitar Shpend Ibrahim… …   Wikipedia

  • Анастасия (группа) — У этого термина существуют и другие значения, см. Анастасия (значения). Анастасија Жанры неофолк этническая музыка электронная музыка Годы …   Википедия

  • аспра — (грч. аѕргоѕ бел) 1. сребрена пара во Византија 2. ситна турска сребрена пара 3. мн. пари воопшто …   Macedonian dictionary

  • деспот — (грч. despotes) 1. царски намесник во Византија и во Србија 2. титула на некои српски владетели по Косовската битка 3. силник, тиранин, диктатор, апсолутист 4. владетел со неограничена власт, самодржец, автократ 5. фиг. секој човек што постапува… …   Macedonian dictionary

  • севастократор — (грч. sebastos возвишен, царски, krateo заповеда) 1. во средниот век: државен достоинственик (во Византија и во Србија) 2. заповедник на определен дел од војската …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”