Вејтеков копроцесор
(анг Weitek coprocessor) нумерички копроцесор за подобрување на математичките перформанси на компјутерите базиран врз процесорите "интел" 80286 и 80386
работи само со програми модифицирани специјално за него

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”