Јудика
(лат. ludica) во католичката црква: петта недела од велигденскиот пост, наречена по латинскиот почеток на 43. псалм: Јудика ме, Деус (лат. ludica me, Deus) Суди ме, Боже.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”