Вертумно
(лат. Vertumno) мит. во староримската митологија: бог на промените на годишните времиња и заштитник на трговијата и прометот.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”