Верникеов центар
(по германскиот невропсихијатар К. Вернике, 1848-1905) анат. задниот дел на слепоочниот резен на мозочната хемисфера (кај деснораките од левата страна) чија повреда доведува до нарушување на способноста за сфаќање на изговорените зборо

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”