Вентуриева цевка
(по италијанскиот физичар Џ. Б. Вентури, 1746-1822) физ. инструмент за мерење на брзината или протокот на гасови и течности.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”