Васход
(рус. Восход) астрон, вселенска програма и истоимени вселенски бродови на некогашниот СССР со повеќечлена посада
Васход 1 имал тричлена посада, а од Васход 2 во 1965 година првпат излегол човек (А. Леонов) во слободниот вселенски простор.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”