Василиса Прекрасна
(Премудра) ќерка на морскиот цар, жена со чудесни способности и извонредна мудрост и убавина
тема на многубројни руски народни приказни и уметнички обработки.

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”