ВХФ
(анг. VHF, скр. за very high frequencies) електромагнетни бранови со многу висока фреквенција (го опфаќаат подрачјето на ултракратките бранови)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”