Бушмани
(гер. Busch грмушка, "луѓе од грмушките") мн. денес малубројна група номади во пустините на југозападна Африка
имаат низок раст, најмногу до 1,50 м.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”