амфитеатар


амфитеатар
(грч amphi-theatron) 1. специјален вид градба со кружен или овален облик со арена на средината и со скалесто наредени седишта околу арената, 2. театар или циркус кај старите Грци и Римјани со таков облик, 3. театар или сала каде што седиштата се наредени скалесто во полукруг

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Antique Theatre — The Antique Theatre ( mk. Амфитеатар) is an ancient Hellenistic theatre located in Ohrid, Republic of Macedonia. It was built in the year 200 B.C. and is also the only Hellenistic theatre in the country, the other three are from Roman times. It… …   Wikipedia

  • Колосеум — (лат. colosseum) 1. огромен амфитеатар во стар Рим од кој се зачувани само урнатини можел да прими околу 50. 000 гледачи 2. во поновото време …   Macedonian dictionary

  • амфитеатрален — (грч amphi theatron) полукружен, тркалезен, сличен на амфитеатар …   Macedonian dictionary

  • ареа — (лат area) 1. рамна површина, рамнина, 2. фиг воопшто нешто пространо (бојно поле, боралиште во амфитеатар и сл) …   Macedonian dictionary

  • арена — (лат arena) 1. архит централниот дел на антички амфитеатар, циркус или стадион, на кој се изведувале разни игри и борби на свеченостите, 2. бојно поле, боиште, 3. фиг поприште, поле на борба, на работа и сл …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.