Бритиш мјузиум
(анг. British museum) Британски музеј, голем национален музеј во Лондон, основан во 1753 година
поседува многу богати научни и уметнички збирки.

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”