Библија
(грч biblion) Свето писмо, збирка свети книги на Евреите и христијаните, поделена е на два големи дела Стар завет и Нов завет

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Нехемија — (хебр.) според Библијата, надзорник на пијалаците кај кралот Артаксеркс I, а подоцна и негов намесник во Палестина го обновил Ерусалим по враќањето на Израелците од вавилонското ропство …   Macedonian dictionary

  • анагогија — (грч an agogo) 1. мистична интерпретација, апегорично толкување на таинствените места од Библијата, 2. барање на скриена, тајна смисла во некој книжевен текст …   Macedonian dictionary

  • Гетсиманија — (хебр. Gethsemani) градина во подножјето на Маслиновата Гора во Ерусалим според Библијата, местото каде што бил фатен Исус Христос и каде што започнале неговите маки …   Macedonian dictionary

  • библиолатрија — (грч biblion, latreia служба) 1. претерано и занесеничко почитување на Библијата, 2. слепо верување во се што е напишано или печатено …   Macedonian dictionary

  • библиологија — (грч biblion, logia наука) 1 наука за книгите и библиотеките, 2. наука за Библијата …   Macedonian dictionary

  • содомија — неприроден полов однос на човек со животно (по градот Содома каде што, според Библијата, луѓето вршеле блуд од таков вид) …   Macedonian dictionary

  • Библия — БИБЛИЯ, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, сборник древнеевр. и раннехрист. свящ. письменности, собрание разноврем. и разножанровых произведений, как авторских, так и анонимных. Об этом свидетельствует само название: греч.… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

  • масора — (хебр. massorah предание, традиција) критичка редакција и интерпретација на старозаветната Библија заради утврдување на точна и конечна верзија …   Macedonian dictionary

  • Иарим — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  по рус. перев. Библи, а во псалтири „поле дубравы : потому что… …   Словарь церковнославянского языка

  • таргум — (арам.) превод на старозаветната Библија на арамејски јазик …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”