Бесемеров челик
челик што се добива со оксидација на сурово железо (наречен по шведскиот хемичар Хенри Бесемер, 1813-1898)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”