Бенелукс
сојуз меѓу Белгија, Холандија и Луксембург создаден по Втората светска војна (името претставува скратеница од почетните букви на имињата на земјите-членки)

Macedonian dictionary. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”